80-506 Gdańsk,
Ul. Dworska 27
sekretariat@rcm-feniks.pl

BADANIA LABORATORYJNE

Laboratorium analityczne w RCM Feniks czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 10:30.

Badania wykonywane są na zlecenie lekarzy RCM Feniks oraz odpłatnie na życzenie pacjenta. Ceny badań odpłatnych są konkurencyjne.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę jak wiele czynników niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem analizy wpływa w sposób istotny na interpretację wyników badań laboratoryjnych. Czynniki te mogą być związane z posiłkiem, wysiłkiem fizycznym,przyjmowaniem leków.

– Czynnikiem, który w znacznym stopniu może przyczynić się do zmian wartości poszczególnych parametrów są leki. Dlatego istotnym jest, aby uniknąć błędnej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, podanie nazwy leku i jego dawki , wówczas taka informacja znajdzie się na skierowaniu do laboratorium.

– Powszechnie wiadomo, że dieta jest jednym z głównych czynników fazy przedanalitycznej wpływających na szereg parametrów laboratoryjnych. Zmiany w wynikach badań mogą być spowodowane wchłanianiem mierzonych substancji np. glukozy. Pozostawanie przez dłuższy czas bez posiłku, stosowanie diet i głodówek również znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach badań laboratoryjnych. Nawet krótkotrwałe głodzenie się prowadzi do znaczących zmian w zakresie parametrów biochemicznych: spada stężenie trójglicerydów i amoniaku, wzrasta stężenie kwasów tłuszczowych, kwasu moczowego i mocznika.

Jeśli masz wątpliwości, zapytaj swojego lekarza lub personel przychodni.

Wyszukiwarka Badań


Przychodnia Feniks

80-506 Gdańsk
Ul. Dworska 27

+48 58 342 71 29
sekretariat@rcm-feniks.pl

Przychodnia Feniks

80-506 Gdańsk
Ul. Dworska 27

+48 58 342 71 29
sekretariat@rcm-feniks.pl