80-506 Gdańsk,
Ul. Dworska 27
sekretariat@rcm-feniks.pl

BADANIA LABORATORYJNE

Laboratorium analityczne w RCM Feniks czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 14:00.

Badania wykonywane są na zlecenie lekarzy RCM Feniks oraz odpłatnie na życzenie pacjenta, przez laboratorium Diagnostyka. Ceny badań odpłatnych są konkurencyjne.

Pacjenci ze skierowaniem od naszych lekarzy mogą wykonywać badania diagnostyczne w każdym punkcie laboratorium Diagnostyka.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę jak wiele czynników niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem analizy wpływa w sposób istotny na interpretację wyników badań laboratoryjnych. Czynniki te mogą być związane z posiłkiem, wysiłkiem fizycznym,przyjmowaniem leków.

– Czynnikiem, który w znacznym stopniu może przyczynić się do zmian wartości poszczególnych parametrów są leki. Dlatego istotnym jest, aby uniknąć błędnej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, podanie nazwy leku i jego dawki , wówczas taka informacja znajdzie się na skierowaniu do laboratorium.

– Powszechnie wiadomo, że dieta jest jednym z głównych czynników fazy przedanalitycznej wpływających na szereg parametrów laboratoryjnych. Zmiany w wynikach badań mogą być spowodowane wchłanianiem mierzonych substancji np. glukozy. Pozostawanie przez dłuższy czas bez posiłku, stosowanie diet i głodówek również znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach badań laboratoryjnych. Nawet krótkotrwałe głodzenie się prowadzi do znaczących zmian w zakresie parametrów biochemicznych: spada stężenie trójglicerydów i amoniaku, wzrasta stężenie kwasów tłuszczowych, kwasu moczowego i mocznika.

Jeśli masz wątpliwości, zapytaj swojego lekarza lub personel przychodni.

Wyszukiwarka Badań


Przychodnia Feniks

80-506 Gdańsk
Ul. Dworska 27

+48 58 342 71 29
sekretariat@rcm-feniks.pl

Przychodnia Feniks

80-506 Gdańsk
Ul. Dworska 27

+48 58 342 71 29
sekretariat@rcm-feniks.pl